Για πρώτη φορά ιδρύεται Διεθνής Εταιρεία για τον Έλεγχο του Καπνίσματος και τη Μείωση της Βλάβης από το Κάπνισμα

Με την ανακοίνωση της ίδρυσης μιας Διεθνούς Εταιρείας για τον Έλεγχο του Καπνίσματος και τη Μείωση της Βλάβης από το Κάπνισμα - ένα χρόνιο αίτημα της παγκόσμιας κοινότητας - έριξε αυλαία το 3ο Επιστημονικό Συνέδριο για τα εναλλακτικά προϊόντα καπνού, το οποίο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή 50 ομιλητών από 26 χώρες του πλανήτη.

Στη διοργάνωση, η οποία έγινε με την καθοδήγηση Ελλήνων επιστημόνων με στόχο να παρέχει σε όλους αντικειμενική πληροφόρηση για τα νέα προϊόντα καπνού, κατέστη σαφές πως ήταν επιτακτική ανάγκη η σύσταση μιας τέτοιας Διεθνούς Εταιρείας που θα ηγηθεί στην έναρξη ενός εποικοδομητικού και πρόσφορου διαλόγου γύρω από τις πολιτικές ελέγχου του καπνίσματος.

Η Εταιρεία απαρτίζεται από επιστήμονες όλων των τομέων, ιατρούς, ειδικούς ανάπτυξης πολιτικών και  ακαδημαϊκούς .

«Η διακοπή και η πρόληψη του καπνίσματος παραμένουν οι ιατρικές παρεμβάσεις με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο και με τη μεγαλύτερη οικονομική αποδοτικότητα. Είναι απαραίτητο οι επαγγελματίες υγείας και οι υπεύθυνοι για τη δημόσια υγεία να ευαισθητοποιούν συνεχώς τους καπνιστές και το σύνολο του πληθυσμού σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις του καπνίσματος» αναφέρουν σε δήλωσή τους οι διοργανωτές του Συνεδρίου και συνεχίζουν «σε μια περίοδο ολοένα ταχύτερων εξελίξεων και τεχνολογικών καινοτομιών, αναδύονται νέες προσεγγίσεις που βασίζονται σε δυνητικά ασφαλέστερες εναλλακτικές επιλογές έναντι των συμβατικών τσιγάρων, όπως η στρατηγική Μείωσης της Βλάβης από το Κάπνισμα, για εκείνους τους καπνιστές οι οποίοι για διάφορους λόγους δεν μπορούν να διακόψουν πλήρως το κάπνισμα»

Η επαλήθευση, ο εντοπισμός ερευνητικών ελλείψεων, η παρουσίαση επιστημονικών δεδομένων, η μελέτη συμπεριφορικών ζητημάτων που αφορούν τους καπνιστές αλλά και η δημιουργία ενός διαύλου επικοινωνίας με τους πολιτικούς αλλά και τα ρυθμιστικά όργανα της Ε.Ε είναι μερικά μόνο από τα θέματα με τα οποία καλούνται να ασχοληθούν τα μέλη του νεοσύστατου αυτού οργανισμού. 

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις στρατηγικές του καπνίσματος, οι οποίες θα πρέπει να μορφοποιηθούν εκ νέου ώστε να συμπεριλάβουν τη μείωση της βλάβης μέσω της χρήσης εναλλακτικών δυνητικά χαμηλότερου κινδύνου προϊόντων, συμπληρωματικά στα ήδη υπάρχοντα παραδοσιακά μέτρα διακοπής και πρόληψης του καπνίσματος.

Όπως προέκυψε από τα πορίσματα του Συνεδρίου, είναι ξεκάθαρο πως πλέον όλο και περισσότερες ρυθμιστικές αρχές, έχουν ξεκινήσει να μελετούν το ενδεχόμενο να επιτρέψουν την πώληση εναλλακτικών δυνητικά χαμηλότερου κινδύνου καπνικών προϊόντων συνοδευόμενων από λεπτομερή πληροφόρηση σχετικά με τη δράση τους.