Τηλεφωνικές Παραγγελίες: 210 762 20 20
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ:  210 762 20 20
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ για παραγγελίες άνω των 19€
EN | GR
0

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιημένα Υγρά Αναπλήρωσης

 

Η διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων αποτελεί πάντα βασικό πυλώνα της δραστηριότητας της NOBACCO και αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας της στη διαρκή προσπάθεια ανάπτυξης δεσμών εμπιστοσύνης με τους ατμιστές.  

Η  εταιρεία επενδύει συνεχώς στη διασφάλιση της παραγωγής και τη διάθεση προϊόντων υψηλών προδιαγραφών με επιστημονική πιστοποίηση στο πλαίσιο συνεργασιών με ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

 

Από τον Απρίλιο του 2012 μέχρι και τα τέλη του 2016, η NOBACCO πρωτοπόρησε στο χώρο του ατμίσματος συμμετέχοντας στο πληρέστερο και παγκοσμίως εμπεριστατωμένο πρόγραμμα ελέγχου και πιστοποίησης Υγρών Αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου (e-liquids) σε συνεργασία με το τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Από το 2017 έως το 2019, η NOBACCO πραγματοποίηση ένα πρόγραμμα Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας υγρών αναπλήρωσης σε συνεργασία με το τμήμα ΙΑΤΡΙΚΗΣ του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ). Μέσω αυτής της συνεργασίας και στα πλαίσια των λοιπών συνεχών ελέγχων, η Nobacco διασφαλίζει την αρτιότητα όλων των παραγόμενων υγρών αναπλήρωσης και είναι σε θέση να διαβεβαιώσει τον Έλληνα καταναλωτή ότι τα προϊόντα της ελέγχονται διαχρονικά και πληρούν προδιαγραφές αυστηρότερες ακόμα και εκείνων που έχουν θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Τα υγρά αναπλήρωσης της NOBACCO ταξινομούνται ως μη επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία και για το περιβάλλον με βάση τις φυσικοχημικές του ιδιότητες. Δεν ανιχνεύθηκαν νιτροζαμίνες σύμφωνα με τα αναφερόμενα όρια ανίχνευσης. Δεν ανιχνεύθηκαν πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες σύμφωνα με τα αναφερόμενα όρια ανίχνευσης.

Από την πρώτη στιγμή η NOBACCO είναι πλήρως εναρμονισμένη με το νομοθετικό και  ρυθμιστικό πλαίσιο που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με το ηλεκτρονικό τσιγάρο, καθιστώντας την, ως την πλέον αξιόπιστη εταιρεία στην Ελλάδα.

 

Τα προϊόντα κοινοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Μητρώο, αφού έχουν πραγματοποιηθεί αναλύσεις και ενδελεχείς έλεγχοι πιστότητας, τόσο στην υγρή φάση (υγρό αναπλήρωσης), όσο και στις εκπομπές (ατμός), καθώς και τοξικολογικές αναλύσεις όλων των συστατικών και δεν περιέχουν καμία επικίνδυνη ουσία για τον ανθρώπινο οργανισμό εξαιρουμένης της νικοτίνης. Οι παραπάνω αναλύσεις και η κοινοποίηση εγγυώνται ότι τα προϊόντα είναι ασφαλή και διέπονται από Ευρωπαϊκές προδιαγραφές, ενώ παράλληλα το σύνολο των φυσικοχημικών και τοξικολογικών δεδομένων (συμπεριλαμβανομένης της τοξικολογικής ανάλυσης) έχουν κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Υπουργείο Υγείας, στο Γενικό Χημείο του Κράτους και στο Γενικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων.

Ο παρών ιστότοπος αφορά εναλλακτικά του καπνίσματος προϊόντα, δυνητικά μειωμένου κινδύνου. Με την είσοδό σας δηλώνετε υπεύθυνα ότι είστε άνω των 18 ετών.

Είστε 18 ετών ή άνω;