Τηλεφωνικές Παραγγελίες: 210 762 20 20
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ:  210 762 20 20
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ για παραγγελίες άνω των 19€
EN | GR
0

Φόρτιση / Συντήρηση συσκευών και μπαταριών

Για τη βέλτιστη λειτουργία του ηλεκτρονικού τσιγάρου και τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η τήρηση συγκεκριμένων κανόνων και προφυλάξεων για τη χρήση και αποθήκευσή του.

 

Συμβουλές - Προφυλάξεις

 

1. Η φόρτιση της συσκευής θα πρέπει να γίνεται πάντα υπό την επίβλεψή σας. Ελέγχετε συχνά τη συσκευή σας για υπερθέρμανση κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

2. Ο επιτοίχιος αντάπτορας φόρτισης δεν πρέπει να ξεπερνά στην έξοδό του (Output), το μέγιστο ρεύμα εισόδου της συσκευής (Input), όπως αναγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης της κάθε συσκευής. Παρακαλώ, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σας, διότι υπάρχει ενδεχόμενος κίνδυνος μόνιμης καταστροφής της. Σε περίπτωση λανθασμένης φόρτισης, η εγγύηση παύει να ισχύει.

Output - Input

3. Με την ολοκλήρωση της φόρτισης, θα πρέπει να αποσυνδέετε άμεσα τη συσκευή και τον επιτοίχιο αντάπτορα από την παροχή ρεύματος. Αυτό εξυπηρετεί την καλύτερη λειτουργία και μακροζωία της μπαταρίας της συσκευής σας.

4. Πριν την τοποθέτηση του καλωδίου φόρτισης στη συσκευή, παρακαλούμε ελέγξτε το καλώδιο για τυχόν φθορές καθώς και για τη σωστή φορά τοποθέτησης. Τυχόν λανθασμένη τοποθέτηση του καλωδίου φόρτισης μπορεί να επιφέρει μόνιμη βλάβη στη συσκευή.

Καλώδιο Φόρτισης

5. Στη συσκευή που προσφέρει λειτουργία φόρτισης pass-through (ταυτόχρονη φόρτιση και άτμισμα), συνιστάται η αποφυγή της συχνής χρήσης του pass-though για τη βέλτιστη μακροζωία της συσκευής και της μπαταρίας. Κατά τη χρήση του pass-through υπάρχει ενδεχόμενο υπερθέρμανσης της συσκευής. Στην περίπτωση αυτή, εάν η συσκευή έχει ζεσταθεί υπερβολικά, παρακαλώ διακόψτε τη χρήση και αποσυνδέστε τη συσκευή από τη φόρτιση.

6. Η χρήση αποσπώμενων μπαταριών χωρίς σήμανση CE ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στη συσκευή. Πριν τη χρήση οποιασδήποτε αποσπώμενης μπαταρίας σε συσκευή, παρακαλούμε ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής στο σημείο που ορίζει τον τύπο της μπαταρίας καθώς και τις ελάχιστες προδιαγραφές αποφόρτισής της.

Αποσπώμενες Μπαταρίες

7. Ελέγξτε την πολικότητα της μπαταρίας προτού την τοποθετήσετε στη συσκευή.

8. Παρακαλούμε, μεταφέρετε και αποθηκεύετε τις αποσπώμενες μπαταρίες σε κυτίο μεταφοράς και σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία τους.

Αποσπώμενες Μπαταρίες

9. Μην ενώνετε το θετικό με τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας με καλώδιο ή με οποιοδήποτε άλλο μεταλλικό αντικείμενο.

Θετικός- Αρνητικός πόλος

10. Μη βρέχετε, με οποιοδήποτε τρόπο, ή βυθίζετε σε υγρό τις αποσπώμενες μπαταρίες.

11. Μην τρυπάτε ή με οποιοδήποτε τρόπο καταστρέφετε το εξωτερικό κέλυφος των αποσπώμενων μπαταριών.

Μην τρυπάτε

12. Σε περίπτωση πτώσης, κρούσης ή και καταστροφής του εξωτερικού κελύφους της αποσπώμενης μπαταρίας, αποφύγετε τη χρήση της και προμηθευτείτε καινούργια.

13. Σε περίπτωση πτώσης, κρούσης ή σύνθλιψης της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει σημειωθεί ζημιά πριν τη χρησιμοποιήσετε. Όλα τα τμήματα της συσκευής πρέπει να είναι σταθερά προσαρμοσμένα μεταξύ τους. Παρακαλείσθε, να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν διαθέτει μέρη ραγισμένα ή παραμορφωμένα. Τα ελαττωματικά μέρη είναι απαραίτητο να αντικατασταθούν πριν τη χρήση της.

Σε περίπτωση πτώσης

14. Μεταφέρετε και αποθηκεύετε τη συσκευή απενεργοποιημένη και χωριστά από μεταλλικά αντικείμενα.

15. Μην τρυπάτε ή με οποιοδήποτε τρόπο καταστρέφετε το εξωτερικό κέλυφος της συσκευής. Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλώ επικοινωνήστε με την εταιρεία NOBACCO.

Μην τρυπάτε, μην καταστρέφετε

16. Μη βραχυκυκλώνετε με καλώδιο ή με οποιοδήποτε άλλο μεταλλικό αντικείμενο τον θετικό (+) και τον αρνητικό (-) πόλο της συσκευής.

17. Μη βρέχετε ή βυθίζετε σε υγρό τη συσκευή.

Μη βρέχετε τη συσκευή

18. Nα χρησιμοποιείτε πάντα μόνο τα ενδεδειγμένα για αυτή τη συσκευή ανταλλακτικά και αξεσουάρ της εταιρείας NOBACCO προκειμένου να αποφύγετε τυχόν δυσλειτουργία ή καταστροφή της.

 

Οδηγίες αποθήκευσης

 

1. Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

2. Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το προϊόν σε μέρη με υπερβολική υγρασία ή/και πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες.

High-Low Temp

3. Στην περίπτωση που σκοπεύετε να μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε τον ατμοποιητή και φορτίστε τη μπαταρία. Θα πρέπει να επαναφορτίζετε τη συσκευή μια φορά το μήνα.

4. Αν η συσκευή διαθέτει αποσπώμενη μπαταρία, αφαιρέστε την από τη συσκευή και φορτίστε την τουλάχιστον στο 80% προτού την αποθηκεύετε.

Φόρτιση 80%

 

Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τις οδηγίες παραπάνω ενδέχεται όχι μόνο να δημιουργήσει βλάβες στη συσκευή, αλλά ενέχει κινδύνους για την ασφαλή λειτουργία της.

Ο παρών ιστότοπος αφορά εναλλακτικά του καπνίσματος προϊόντα, δυνητικά μειωμένου κινδύνου. Με την είσοδό σας δηλώνετε υπεύθυνα ότι είστε άνω των 18 ετών.

Είστε 18 ετών ή άνω;