Τηλεφωνικές Παραγγελίες: 210 762 20 20
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ:  210 762 20 20
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ για παραγγελίες άνω των 19€
EN | GR
0

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «NOBACCO PRIVILEGE CLUB»

(τελευταία ενημέρωση: 12/07/2023)

 

Οι παρακάτω εμπορικοί όροι και προϋποθέσεις (εφεξής οι «Εμπορικοί Όροι»), διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος «Nobacco Privilege Club» (εφεξής το «Πρόγραμμα»), που δημιούργησε η εταιρεία με την επωνυμία «NOBACCO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΜΙΣΜΑΤΟΣ» και τον διακριτικό τίτλο «NOBACCO»,  η οποία εδρεύει στο Κορωπί Αττικής, 1ο χλμ. Λεωφ. Κορωπίου - Μαρκοπούλου, Τ.Κ.  194 00, Τηλ. +30 210 7622020 & φαξ  +30 210 6715397, με ΑΦΜ 800386268, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, με αριθμό ΓΕΜΗ 119582601000 (εφεξής η «Nobacco»).

Το Πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα επιβράβευσης μέσω του οποίου τα Μέλη του (όπως κατωτέρω ορίζονται) συλλέγουν Πόντους (όπως κατωτέρω ορίζονται) και επωφελούνται των προνομίων του Προγράμματος σύμφωνα με τους Εμπορικούς Όρους, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Η Nobacco διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση και για οποιονδήποτε λόγο, να τροποποιεί τους Εμπορικούς Όρους χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη ενημέρωση του Μέλους.

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα σημαίνει ότι ο αιτών έχει λάβει γνώση των Εμπορικών Όρων, συμφωνεί δε και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ότι αυτοί ρυθμίζουν αποκλειστικά τα δικαιώματα και τις τυχόν υποχρεώσεις του, ως Μέλους του εν λόγω Προγράμματος.

 

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς του παρόντος, οι παρακάτω όροι έχουν την ακόλουθη έννοια:

 • «Μέλος του Προγράμματος» ή «Μέλος»: Το ενήλικο φυσικό πρόσωπο με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, το οποίο αφού αποδεχθεί τους Εμπορικούς Όρους του Προγράμματος, εγγράφεται στο Πρόγραμμα.
 • «Πόντοι»: Το όφελος που αποκομίζει το Μέλος, από την αγορά Προϊόντων (όπως κατωτέρω ορίζονται). Η Nobacco κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση αποφασίζει, το ποσοστό της χορηγούμενης έκπτωσης ανά κατηγορία Μέλους, τον αριθμό των απαιτούμενων Πόντων για την έναρξη της εξαργύρωσης, τον αριθμό των Πόντων που αντιστοιχούν σε κάθε αγορά κ.λπ., χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη ενημέρωση του Μέλους.     
 • «Προϊόντα»: Τα προϊόντα, τα οποία υπάγονται στο Πρόγραμμα . Η Nobacco κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση αποφασίζει ποια προϊόντα υπάγονται κάθε φορά στο Πρόγραμμα και δικαιούται ελεύθερα να αφαιρεί ή να προσθέτει προϊόντα, χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη ενημέρωση του Μέλους.     
 • «Λογαριασμός Πόντων»: Ο λογαριασμός παρακολούθησης των Πόντων κάθε Μέλους.
 • «Σημεία Συλλογής Πόντων»: Ορίζονται τα σημεία εκείνα στα οποία το Μέλος διενεργεί μία υπαγόμενη συναλλαγή ή δραστηριότητα και συλλέγει Πόντους. Η Nobacco κατά τη απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση αποφασίζει ποια είναι κάθε φορά τα Σημεία Συλλογής Πόντων και δικαιούται ελεύθερα να αφαιρεί ή να προσθέτει Σημεία Συλλογής Πόντων, χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη ενημέρωση του Μέλους.
 • «E-shop»: το ηλεκτρονικό κατάστημα που διατηρεί η Nobacco στην ιστοσελίδα https://www.nobacco.gr/.
 • «Loyalty ID»: Ο μοναδικός κωδικός που δημιουργείται αυτόματα από το σύστημα της Nobacco κατά την ολοκλήρωση της εγγραφής του Μέλους στο Πρόγραμμα.

 

2. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΧΡΗΣΗ LOYALTY ID
 • Η εγγραφή στο Πρόγραμμα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά είτε α) μέσω της ιστοσελίδας nobacco.gr που διατηρεί η Nobacco, είτε β) σε κατάστημα του δικτύου Nobacco (Nobacco Shop) μέσω συμπλήρωσης ηλεκτρονικής φόρμας με τη βοήθεια υπαλλήλου του Nobacco Shop. Για να πραγματοποιήσει την εγγραφή του στο Πρόγραμμα ο αιτών πελάτης θα χρειαστεί να συμπληρώσει την αντίστοιχη φόρμα με τα ακόλουθα στοιχεία: ονοματεπώνυμο, πόλη, χώρα, κινητό τηλέφωνο, email ή/και τυχόν άλλα στοιχεία που ζητούνται (υποχρεωτικά ή προαιρετικά) στη φόρμα εγγραφής. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο Πρόγραμμα και την έκδοση του Loyalty ID είναι η συμπλήρωση όλων των στοιχείων που αναγράφονται ως υποχρεωτικά στη φόρμα εγγραφής. Αν η εγγραφή πραγματοποιείται σε κατάστημα του δικτύου Nobacco (Nobacco Shop), θα αποσταλεί στο κινητό τηλέφωνο του πελάτη μήνυμα SMS που θα περιλαμβάνει μοναδικό κωδικό (one time password) προκειμένου ο πελάτης να επιβεβαιώσει ότι είναι ο/η κάτοχος του κινητού αριθμού που δήλωσε στον υπάλληλο του Nobacco Shop και εν συνεχεία θα πρέπει ο πελάτης να δώσει τον κωδικό στον υπάλληλο του Nobacco Shop προκειμένου ο υπάλληλος να τον συμπληρώσει στο αντίστοιχο πεδίο της φόρμας και να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής. Η Nobacco διατηρεί το δικαίωμα να δημιουργήσει στο μέλλον και άλλους τρόπους εγγραφής στο Πρόγραμμα.

Σημείωση: Από 26.07.2023 καταργείται α) η εφαρμογή (application) που είχε δημιουργηθεί για το Πρόγραμμα από τη Nobacco σε περιβάλλον Android και β) η έκδοση κάρτας μέλους του Προγράμματος. Οι Πόντοι που έχουν συγκεντρώσει τα Μέλη που είχαν εγγραφεί στο Πρόγραμμα μέσω της εφαρμογής (application) θα εξακολουθούν να ισχύουν σύμφωνα με τους Εμπορικούς Όρους, ενώ εγγεγραμμένα Μέλη στα οποία έχει χορηγηθεί από τη Nobacco κάρτα μέλους μπορούν αν το επιθυμούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την κάρτα μέλους που τους έχει χορηγηθεί, να επωφελούνται των αντίστοιχων εκπτώσεων που αντιστοιχούν σε τυχόν Πόντους που έχουν συγκεντρώσει και να απολαμβάνουν τα προνόμια του Προγράμματος σύμφωνα με τους Εμπορικούς Όρους.           

 • Το Loyalty ID εκδίδεται μόνο σε φυσικό πρόσωπο, το οποίο κατά ρητή δήλωση του, κατά την υποβολή της φόρμας εγγραφής έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του (ενήλικος) και έχει πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία.
 • Το Loyalty ID είναι αυστηρά προσωπικό. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση του από οποιοδήποτε πρόσωπο, εκτός του Μέλους.
 • Για να περαστούν οι Πόντοι στον λογαριασμό του Μέλους θα πρέπει:

α) Σε περίπτωση που η συναλλαγή πραγματοποιείται σε φυσικό κατάστημα ή τηλεφωνικά, το Μέλος να αναφέρει το  Loyalty ID του στο ταμείο του καταστήματος όπου πραγματοποιείται η συναλλαγή ή αντίστοιχα στον υπάλληλο τηλεφωνικών πωλήσεων της Nobacco. Αν το Μέλος δεν έχει διαθέσιμο το Loyalty ID του, αρκεί να δώσει στο ταμείο του καταστήματος ή στον υπάλληλο τηλεφωνικών πωλήσεων της Nobacco τον αριθμό κινητού τηλεφώνου ή το e-mail που χρησιμοποίησε κατά την εγγραφή του στο Πρόγραμμα.  β) Σε περίπτωση που η συναλλαγή πραγματοποιείται μέσω του E-shop θα πρέπει, πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το Μέλος να συνδεθεί στον λογαριασμό που διατηρεί στο E-shop ώστε να ταυτοποιείται η συμμετοχή του στο Πρόγραμμα. 

Η Nobacco διατηρεί το δικαίωμα να αποδέχεται ή να απορρίπτει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια κάθε αίτηση για εγγραφή Μέλους στο Πρόγραμμα χωρίς υποχρέωση σχετικής ενημέρωσης του αιτούντα.

 • Το Μέλος δικαιούται να χρησιμοποιεί το Loyalty ID στα Σημεία Συλλογής Πόντων, πάντοτε μέσα στο πλαίσιο που ορίζεται κάθε φορά από την Nobacco και γνωστοποιείται στο Μέλος. Κατά την υπογραφή των παρόντων Εμπορικών Όρων ως Σημεία Συλλογής Πόντων ορίζεται το Δίκτυο καταστημάτων Nobacco (Nobacco Shops και το E-shop).
 • Σε καμία περίπτωση ο αριθμός των Πόντων και το δικαίωμα έκπτωσης δεν μπορούν να επιστραφούν έναντι χρημάτων.
 • Η Nobacco δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση του Loyalty ID από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.
 
 
3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΩΝ
 • Το Πρόγραμμα είναι βασισμένο στην συλλογή Πόντων. Κατά την υπογραφή των παρόντων Εμπορικών Όρων του Προγράμματος, με κάθε 1 € αγορών, είτε από την ιστοσελίδα https://www.nobacco.gr/el/ είτε από κατάστημα Nobacco Shop, κερδίζετε 10 Πόντους (δηλαδή 1 Ευρώ=10 Πόντοι). Εάν οι αγορές έχουν γίνει μέσω της ιστοσελίδας https://www.nobacco.gr/el/ , οι Πόντοι θα ενημερωθούν μετά την τιμολόγηση και πληρωμή της παραγγελίας ενώ στα σημεία λιανικής πώλησης ενημερώνονται με την ολοκλήρωση της αγοράς σας. Κατ’ εξαίρεση στα υγρά αναπλήρωσης που επιβάλλεται ειδικός φόρος κατανάλωσης (+1,24€ ανά προϊόν) ο υπολογισμός των Πόντων είναι διαφορετικός, δηλαδή από την λιανική τιμή πώλησης αφαιρείται 1,24€ και οι Πόντοι που συγκεντρώνονται υπολογίζονται με βάση το υπόλοιπο ποσό. Αντίστοιχη διαδικασία υπολογισμού Πόντων εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα στα οποία επιβάλλεται ειδικός φόρος κατανάλωσης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των ακόλουθων: Disposable mono II & mono x: (+0,25€ ανά προϊόν), Disposable mono 0%: (+0,74€ ανά προϊόν), Pods Isson II: (+0,45€ ανά προϊόν), Pods Isson Hybrid: (+0,37€ ανά προϊόν).   
 • Κατά την υπογραφή των παρόντων Εμπορικών Όρων, υφίστανται τρεις (3) κατηγορίες Μελών του Προγράμματος, με τα εξής προνόμια:
  1. Red Member: Η πρώτη κατηγορία Μέλους του Προγράμματος από 0 Πόντους και μέχρι τη συγκέντρωση 6.000 Πόντων. Το Μέλος απολαμβάνει έκπτωση 3% ανά Προϊόν που αγοράζει από το Nobacco Shop ή το E-shop επί της λιανικής τιμής αυτού, καθώς και άλλα ενδεχομένως προνόμια που θα ανακοινώνονται από την Nobacco με ανάρτηση στην παρούσα ιστοσελίδα (nobacco.gr). Η έκπτωση ξεκινάει μετά τη συγκέντρωση 2.001 Πόντων από το Μέλος. Για την παραμονή του στην κατηγορία Red Member το Μέλος πρέπει να συγκεντρώνει ετησίως 2.001 Πόντους, διαφορετικά οι Πόντοι διαγράφονται αυτόματα. Το έτος υπολογίζεται από την ημερομηνία εισόδου στην κατηγορία (ημερομηνία απόκτησης 2.001 Πόντων).
  2. Silver Member: Η δεύτερη κατηγορία Μέλους του Προγράμματος από τη συγκέντρωση 6.001 Πόντων και μέχρι τη συγκέντρωση 12.000 Πόντων. Το Μέλος απολαμβάνει έκπτωση 5% ανά Προϊόν που αγοράζει από το Nobacco Shop ή από το E-shop επί της λιανικής τιμής αυτού, κα θώς και άλλα ενδεχομένως προνόμια που θα ανακοινώνονται από την Nobacco με ανάρτηση στην παρούσα ιστοσελίδα. Για την παραμονή του στην κατηγορία Silver Member το Μέλος πρέπει να συγκεντρώνει ετησίως 4.001 Πόντους, διαφορετικά οι Πόντοι διαγράφονται αυτόματα και το Μέλος μεταπίπτει/υποβιβάζεται στην προηγούμενη κατηγορία Red Member. Το έτος υπολογίζεται από την ημερομηνία εισόδου στην κατηγορία (ημερομηνία απόκτησης 6.001 Πόντων).
  3. Gold Member: Η τρίτη και ανώτατη κατηγορία Μέλους του Προγράμματος από τη συγκέντρωση 12.001 Πόντων και χωρίς ανώτατο όριο Πόντων. Το Μέλος απολαμβάνει έκπτωση 12% ανά υγρό αναπλήρωσης (Προϊόν=υγρό αναπλήρωσης) και 8% ανά οποιοδήποτε άλλο προϊόν (Προϊόν=οποιοδήποτε άλλο προϊόν) που αγοράζει από το Nobacco Shop ή από το E-shop επί της λιανικής τιμής αυτών, καθώς και άλλα ενδεχομένως προνόμια που θα ανακοινώνονται από την Nobacco με ανάρτηση στην παρούσα ιστοσελίδα. Για την παραμονή του στην κατηγορία Gold Member το Μέλος πρέπει να συγκεντρώνει ετησίως 6.001 Πόντους, διαφορετικά οι Πόντοι διαγράφονται αυτόματα και το Μέλος μεταπίπτει/υποβιβάζεται στην προηγούμενη κατηγορία Silver Member. Το έτος υπολογίζεται από την ημερομηνία εισόδου στην κατηγορία (ημερομηνία απόκτησης 12.001 Πόντων).
 • Η χρήση των προνομίων του Προγράμματος από το Μέλος είναι δυνατή μετά την συγκέντρωση 2.001 Πόντων από το Μέλος. Τα προνόμια του Προγράμματος που απολαμβάνει το κάθε Μέλος εξαρτώνται από τους Πόντους που έχει συλλέξει και την ειδικότερη κατηγορία Μέλους στην οποία ανήκει, η οποία καθορίζεται ως άνω από τους Πόντους που έχει συλλέξει.
 • Τα προνόμια ισχύουν και εφαρμόζονται από τη στιγμή έκδοσης του Loyalty ID και δεν συνυπολογίζονται αγορές που έγιναν πριν την ημερομηνία έκδοσης του Loyalty ID είτε από κατάστημα Nobacco Shop ή από την ιστοσελίδα της Nobacco https://www.nobacco.gr/el/.
 • H Nobacco διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς το σύστημα ανταμοιβής και να αλλάζει ή αντικαθιστά το ύψος επιβράβευσης των αγορών.
 • Η Nobacco τηρεί έναν μόνο Λογαριασμό Πόντων ανά Μέλος για την παρακολούθηση των Πόντων που συλλέγονται από το Μέλος. Συνεπώς, σε περίπτωση που η Nobacco λάβει γνώση ότι τα Μέλη, έχουν στην κατοχή τους παραπάνω από ένα Loyalty ID, θα απενεργοποιεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια το επιπλέον Loyalty ID και θα μεταφέρει τους Πόντους στο ένα (1) ενεργό Loyalty ID, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του Μέλους.
 • Σε περίπτωση που εκ παραδρομής έχουν υπολογισθεί Πόντοι σε όφελος ή σε βάρος του Μέλους, η Nobacco έχει το δικαίωμα να προβεί στην απαιτούμενη διόρθωση στο Λογαριασμό Πόντων του Μέλους χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή του.
 • Οι Πόντοι που το Μέλος συλλέγει μέσω του Προγράμματος, δεν μπορούν να μεταβιβαστούν ή να εκχωρηθούν σε οποιονδήποτε τρίτο.
 • Σε περίπτωση που η επιστροφή είδους συνδυάζεται με επιστροφή χρημάτων, οι αντίστοιχοι Πόντοι αφαιρούνται από το σύνολο των Πόντων που έχει συγκεντρώσει το Μέλος.
 • Οι Πόντοι δεν εξαργυρώνονται με καταβολή μετρητών στο Μέλος.
 • Η Nobacco μπορεί να ανακοινώνει στα Μέλη του Προγράμματος επιπλέον ειδικές προσφορές συλλογής ή εξαργύρωσης Πόντων ή επιπλέον προσφορές σε προϊόντα, υπηρεσίες ή εκπτώσεις. Οι επιπλέον ειδικές προσφορές αφορούν είτε σε όλα τα Μέλη του Προγράμματος, είτε σε επιλεγμένες ομάδες Μελών, είτε σε επιλεγμένες συναλλαγές ή δραστηριότητες κατά την απόλυτη κρίση της Nobacco. Το Μέλος του Προγράμματος ενημερώνεται για τις ειδικές προσφορές και για τους ειδικότερους όρους αυτών, με τους τρόπους που αναφέρονται στον όρο 4 κατωτέρω.
 • Οι Πόντοι μπορούν να συλλεχθούν μέσω της ιστοσελίδας https://www.nobacco.gr/el/ μόνο με κάποια αγορά Προϊόντος, ή αλλιώς στα καταστήματα Nobacco Shop ή σε αγορές που πραγματοποιούνται τηλεφωνικά.
 
 
4. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥΣ ΠΟΝΤΟΥΣ
 • Κάθε Μέλος του Προγράμματος μπορεί να ενημερώνεται για τους Πόντους που έχει συγκεντρώσει και το ποσοστό της έκπτωσης βάσει του επιπέδου στο οποίο βρίσκεται τη δεδομένη χρονική στιγμή, σε οποιοδήποτε Nobacco Shop εντός Ελλάδος ή μέσω του λογαριασμού που διατηρεί στο E-shop και ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το Πρόγραμμα ή κατόπιν επικοινωνίας με τη Nobacco με έναν από τους ακόλουθους τρόπους α) τηλεφωνικά (210-7622020), β) μέσω email (sales@nobacco.gr) ή γ) μέσω της φόρμας επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη εδώ.
 • Εκτός των παραπάνω τρόπων ενημέρωσης, η Nobacco έχει το δικαίωμα να ενημερώνει το Μέλος σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω SMS ή οποιουδήποτε άλλου μέσου/υπηρεσίας αποστολής μηνυμάτων χρησιμοποιεί η Nobacco ή/και μέσω newsletters, e-mails, τηλεφωνικής κλήσης ή οποιουδήποτε άλλου τρόπου επικοινωνίας στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει το Μέλος κατά την εγγραφή του ή μεταγενέστερα, εφόσον το Μέλος έχει δηλώσει ρητά ότι επιθυμεί την χρήση των προσωπικών του στοιχείων για τους ως άνω σκοπούς ενημέρωσης/εμπορικής προώθησης.

 

5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 • Η Nobacco έχει την διακριτική ευχέρεια και το δικαίωμα να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί το Loyalty ID ή/και να προβαίνει σε διακοπή του Προγράμματος οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολογία, καθώς το πρόγραμμα αυτό αποτελεί οικειοθελή παροχή της προς το Μέλος.
 • Η Nobacco διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες Εμπορικούς Όρους του Προγράμματος. Οι τροποποιήσεις αυτές γνωστοποιούνται στα Μέλη μέσω της παρούσας ιστοσελίδας ή/και με ανάρτηση της οποιασδήποτε τροποποίησης εντός των Nobacco Shops ή με κάθε πρόσφορο, κατά την κρίση της  Nobacco, μέσο και έχουν άμεση ισχύ, εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά. Η διενέργεια υπαγόμενων συναλλαγών ή δραστηριοτήτων ή/και η συλλογή Πόντων μετά από οποιαδήποτε τροποποίηση, συνιστά αποδοχή των τροποποιημένων Εμπορικών Όρων του Προγράμματος από το Μέλος.
 • Τα Μέλη του Προγράμματος θα πρέπει να επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα ιστοσελίδα για να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις, καθώς και για την τελευταία ισχύουσα έκδοση των Εμπορικών Όρων του Προγράμματος. Οποιαδήποτε τροποποίηση καταργεί κάθε προηγούμενη έκδοση.
 • Εάν για οποιονδήποτε λόγο η Nobacco τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο των παρόντων Εμπορικών Όρων του Προγράμματος ή/και παύσει το Πρόγραμμα, ο συμμετέχων ουδεμία αξίωση διατηρεί κατά της Nobacco, εφόσον ήδη με το παρόν αναγνωρίζει ότι πρόκειται για πρόγραμμα προνομίων που παρέχεται από ελευθεριότητα της Nobacco.
 
 
6. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 • Το Μέλος οφείλει να γνωστοποιεί στη Nobacco τυχόν αλλαγή στα στοιχεία επικοινωνίας του (ενδεικτικά αναφέρονται: κινητό τηλέφωνο, e-mail κλπ.) που δήλωσε στην αρχική εγγραφή αποστέλλοντας μήνυμα email στο sales@nobacco.gr ή συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα της Nobacco https://www.nobacco.gr/el/ ή μέσω του λογαριασμού που διατηρεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, διαφορετικά η Nobacco δεν ευθύνεται για απώλεια αλληλογραφίας ή διακοπή επικοινωνίας με το Μέλος. Μέχρι την γνωστοποίηση τέτοιας αλλαγής, κάθε έγγραφο κοινοποιείται έγκυρα στην παλαιά διεύθυνση.
 • Το Μέλος διατηρεί την ιδιότητά του για όλη τη διάρκεια ισχύος του Προγράμματος, με την προϋπόθεση της συνεπούς τήρησης των εκάστοτε όρων του.
 • Η χρήση των προνομίων του Προγράμματος από το Μέλος είναι προαιρετική.
 • H Nobacco διατηρεί το δικαίωμα τακτικής ενημέρωσης του Μέλους, μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (newsletter), σύντομου γραπτού μηνύματος (sms ή οποιουδήποτε άλλου μέσου/υπηρεσίας αποστολής μηνυμάτων χρησιμοποιεί η Nobacco), τηλεφωνικής κλήσης ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου, εφόσον το Μέλος έχει δηλώσει ρητά ότι επιθυμεί την χρήση των προσωπικών του στοιχείων για τους ως άνω σκοπούς ενημέρωσης/εμπορικής προώθησης. Εάν το Μέλος δεν επιθυμεί πλέον να λαμβάνει προωθητικό και ενημερωτικό υλικό με την αποστολή προωθητικών μηνυμάτων μέσω κάποιου/κάποιων από τους ανωτέρω αναφερόμενους τρόπους επικοινωνίας για προσφορές/εκπτώσεις της Nobacco σύμφωνα με τα ανωτέρω, δύναται να διαγραφεί από την αντίστοιχη λίστα ως εξής:

αα. Στην περίπτωση e-mail, ακολουθώντας τον σύνδεσμο (unsubscribe) που βρίσκεται στο κάτω μέρος του email.

αβ. Στην περίπτωση σύντομου γραπτού μηνύματος ή τηλεφωνικής κλήσης, καθώς και στην ανωτέρω υπό αα’ περίπτωση, μέσω της φόρμας επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη εδώ ή τηλεφωνικά καλώντας στο 210-7622020.  

 • Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που ενδεχομένως  προκύψει στα πλαίσια εφαρμογής των παρόντων Εμπορικών Όρων του Προγράμματος, είτε κατά τη διάρκεια ισχύος είτε μετά την καταγγελία αυτών, ακόμη και για τις διαφορές περί την ισχύ, ερμηνεία ή εκτέλεση αυτών εφαρμοστέο ορίζεται το Ελληνικό Δίκαιο. Για οποιαδήποτε ανωτέρω διαφορά αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται, τα Δικαστήρια των Αθηνών, κάθε δικαιοδοσίας και κάθε διαφοράς (ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου), συμπεριλαμβανομένων των δικών σχετικά με διαδικασία εκτελέσεως, λήψη ασφαλιστικών μέτρων, διαφορών εκ πιστωτικών τίτλων κ.λπ.
 
 
7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
 • Το Μέλος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες Εμπορικούς Όρους και παρέχει τη συγκατάθεσή του: α) στα καταστήματα Nobacco Shop (ενεργώντας καθένα ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό της Nobacco) να καταχωρούν και να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του Μέλους που τηρούνται στη βάση δεδομένων της Nobacco και β) στη Nobacco, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, να διατηρεί σε αρχείο και να επεξεργάζεται για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για την καλύτερη εξυπηρέτηση του Μέλους τα προσωπικά δεδομένα του που έρχονται σε γνώση της βάση των Εμπορικών Όρων του Προγράμματος και να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα του σε οποιονδήποτε τρίτο εκτελεί την επεξεργασία για λογαριασμό της, με σκοπό την παροχή των Προϊόντων και υπηρεσιών της, την εκτέλεση της σύμβασης με το Μέλος, τη διαχείριση του πελατολογίου της και την προώθηση των Προϊόντων και υπηρεσιών της.  
 • Τα δεδομένα αυτά δεν ανακοινώνονται ή διαβιβάζονται σε τρίτους, πλην εταιριών του ομίλου Nobacco (θυγατρικών ή συνδεδεμένων με αυτήν), φυσικών ή νομικών προσώπων που λειτουργούν Nobacco Shop και ανήκουν στο δίκτυο franchise της Nobacco, εταιριών συνεργατών της Nobacco που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό της Nobacco ή εκτελούν προωθητικές ενέργειες για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της και βρίσκονται εγκατεστημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε κάθε περίπτωση το Μέλος διατηρεί τα δικαιώματα που περιγράφονται αναλυτικά στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων: πρόσβασης (Άρθρο 15), διόρθωσης (Άρθρο 16), διαγραφής (Άρθρο 17), περιορισμού (Άρθρο 18), υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Άρθρο 77).  

Για οποιοδήποτε απορία/πρόβλημα σε σχέση με την χρήση/αξιοποίηση των προσωπικών δεδομένων που μας έχετε γνωστοποιήσει στο πλαίσιο του Προγράμματος, παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Nobacco, μέσω e-mail στη διεύθυνση sales@nobacco.gr ή μέσω τηλεφώνου στον αριθμό 210-7622020 κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των καταστημάτων.

Ο παρών ιστότοπος αφορά εναλλακτικά του καπνίσματος προϊόντα, δυνητικά μειωμένου κινδύνου. Με την είσοδό σας δηλώνετε υπεύθυνα ότι είστε άνω των 18 ετών.

Είστε 18 ετών ή άνω;