ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ NOBACCO

NEA ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚA ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ NOBACCΟ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΤΥΛΙΟ, ΑΚΕΤΑΛΔΕΫΔΗ ΚΑΙ ΑΚΕΤΥΛΟ-ΠΡΟΠΙΟΝΥΛΙΟ - DIACETYL, ACETALDEHYDE, ACETYL PROPIONYL FREE

Για την NOBACCO το θέμα ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων της είναι ένας αδιαπραγμάτευτος τομέας. Για το λόγο αυτό, η εταιρεία επενδύει συνεχώς στη διασφάλιση της παραγωγής και της διάθεσης προϊόντων υψηλών προδιαγραφών.

Από τον Απρίλιο του 2012, η NOBACCO πρωτοπορεί με την συμμετοχή της στο πληρέστερο και παγκοσμίως εμπεριστατωμένο πρόγραμμα ελέγχου και πιστοποίησης των Υγρών Αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου (e-liquids) από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Η εφαρμογή του αυστηρού προγράμματος Πιστοποίησης εξασφαλίζει τη διαχρονική παροχή ασφαλών προϊόντων καθώς όλα τα υγρά αναπλήρωσης της NOBACCO ελέγχονται κάθε μήνα από το Πανεπιστήμιο και διαθέτουν Πιστοποίηση ως προς τη σύσταση τους και ως προς το μείγμα εισπνεόμενων ατμών που απελευθερώνεται κατά τη χρήση του διαλύματος στο ηλεκτρονικό τσιγάρο, με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1272/2008.

Σήμερα, η NOBACCO κάνοντας ένα επιπλέον βήμα, εφαρμόζει μέσα από την εξέλιξη της δικής της γνώσης, πρόσθετα πρότυπα Ποιότητας και Ασφάλειας που υπερβαίνουν τις απαιτήσεις και τις προτεινόμενες πρακτικές των αρμόδιων αρχών και φορέων.

Για το σκοπό αυτό η NOBACCO προχώρησε σε επιπλέον αυστηρούς ελέγχους και εργαστηριακές αναλύσεις της σύστασης των υγρών αναπλήρωσης της για τον πιθανό εντοπισμό Διακετυλίου (Diacetyl), Ακεταλδεϋδης (Acetaldehyde) και Ακετυλό-Προπιονυλίου (Acetyl–Propionyl), ουσίες που έχουν κατηγορηθεί για πρόκληση αναπνευστικών προβλημάτων και μια εξ αυτών (ακεταλδεϋδη) για καρκινογένεση.

Μετα τις πρόσθετες εργαστηριακές αναλύσεις η NOBACCO βεβαιώνει τους καταναλωτές της, ότι τα υγρά αναπλήρωσης της δεν περιέχουν
Διακετύλιο (diacetyl free),
Ακεταλδεϋδη (Acetaldehyde free) και
Ακετυλο-Προπιονύλιο (Acetyl–Propionyl free)