Το Βασιλικό Κολέγιο Ιατρών (Royal College of Physicians) δημοσίευσε μια νέα έκθεση η οποία συνοψίζει τα επιστημονικά στοιχεία σχετικά με το ηλεκτρονικό τσιγάρο και τη δημοσία υγεία και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα πρέπει να προωθηθούν ευρέως ως υποκατάστατα των συμβατικών τσιγάρων. Το Συμβούλιο εξέδωσε επίσης μια συνοπτική δήλωση σχετικά με την έκθεση με τίτλο «Νικοτίνη χωρίς καπνό: Μείωση της βλάβης του καπνού».

Το κύριο συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι: «Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι πιθανόν ευεργετικά για τη δημόσια Υγεία του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι καπνιστές μπορούν συνεπώς να ενθαρρύνονται και να χρησιμοποιούν ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι πολύ ασφαλέστερα από το κάπνισμα»!

Το συμπέρασμα αυτό βασίζεται σε μια σειρά από βασικά ευρήματα:

Tα ηλεκτρονικά τσιγάρα δεν είναι πύλη εισόδου για το κάπνισμα – Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων είναι σχεδόν εξολοκλήρου περιορισμένη από όσους είναι μόνιμοι ή περιστασιακοί καπνιστές.
Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα δεν έχουν ως αποτέλεσμα την επιστροφή στο κάπνισμα – Δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο ότι είτε η θεραπεία αποκατάστασης νικοτίνης (NRT), ή τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είχαν ως αποτέλεσμα την επιστροφή στο κάπνισμα. Κανένα από αυτά τα προϊόντα δεν έχει μέχρι στιγμής προσελκύσει ενήλικους μη καπνιστές, ούτε υπάρχουν ενδείξεις ότι αποτελούν πύλη εισόδου στο κάπνισμα για τους νέους.
Ηλεκτρονικά τσιγάρα και διακοπή καπνίσματος – Ανάμεσα στους καπνιστές, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα ηγούνται στις πετυχημένες προσπάθειες διακοπής του καπνίσματος, οι οποίες υπό άλλες συνθήκες δε θα συνέβαιναν ειδικά στο ποσοστό επιτυχίας αυτών. Με αυτό τον τρόπο τα ηλεκτρονικά τσιγάρα μπορούν να λειτουργήσουν ως πύλη εξόδου από το κάπνισμα!
Ηλεκτρονικά τσιγάρα και μακροχρόνια βλάβη – Η πιθανότητα κάποια «βλάβης» από τη μακροχρόνια χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων δε μπορεί να απορριφθεί εξαιτίας της εισπνοής συστατικών εκτός της νικοτίνης, αλλά είναι πιθανό να είναι πολύ μικρή και πολύ μικρότερη συγκριτικά με αυτή που προκαλεί το κάπνισμα. Με τα κατάλληλα και πιστοποιημένα προϊόντα, είναι πιθανό να μειωθεί ακόμα περισσότερο ο κίνδυνος αυτός.

Ο Πρόεδρος του συμβουλίου, John Britton, δήλωσε:

«Η αυξανόμενη χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων ως υποκατάστατο του παραδοσιακού καπνίσματος είναι ένα θέμα μεγάλης διαμάχης, με μεγάλη κερδοσκοπία γύρω από τους πιθανούς κινδύνους και τα οφέλη τους. Αυτή η έρευνα προσπαθεί να καθησυχάσει σχεδόν όλες τις ανησυχίες σχετικά με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι με λογικούς περιορισμούς, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα έχουν την προοπτική να συνεισφέρουν σε μεγάλο βαθμό στην πρόληψη των πρόωρων θανάτων, των ασθενειών και των κοινωνικών ανισοτήτων στην υγεία που προκαλεί αυτή τη στιγμή στο Ηνωμένο Βασίλειο το κάπνισμα. Οι καπνιστές θα πρέπει να είναι βέβαιοι ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα μπορούν να τους βοηθήσουν να διακόψουν για πάντα το κάπνισμα»!

Η τελική εισήγηση της έρευνας είναι ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα θα πρέπει να προωθηθούν «όσο το δυνατόν περισσότερο» ως εναλλακτική του καπνίσματος!

 

Μερικά ακόμη βασικά αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα:

- To κάπνισμα αποτελεί τη μεγαλύτερη αποτρέψιμη αιτία θανάτου , αναπηριών και κοινωνικών ανισοτήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο.
- Οι άνθρωποι καπνίζουν γιατί είναι εθισμένοι στη νικοτίνη, αλλά βλάπτονται από άλλα συστατικά που περιέχονται στο παραδοσιακό τσιγάρο.
- Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα φαίνεται πως είναι αποτελεσματικά όταν χρησιμοποιούνται από καπνιστές που θέλουν να διακόψουν το κάπνισμα.
- Τα διαθέσιμα στοιχεία μέχρι σήμερα δείχνουν ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα χρησιμοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά ως μια ασφαλέστερη εναλλακτική των συμβατικών τσιγάρων από επιβεβαιωμένους καπνιστές που επιθυμούν να μειώσουν τη βλάβη που προκαλείς σε αυτούς ή σε άλλους το κάπνισμα ή επιθυμούν να το διακόψουν τελείως.

 

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας

Πρόκειται για μια εξαιρετική έκθεση με προσεγμένη και ισορροπημένη αναθεώρηση της σχετικής επιστημονικής βιβλιογραφίας, μια διαφωτιστική προοπτική για την αξιολόγηση των υπαρχόντων δεδομένων σχετικά με το κάπνισμα και των βλαβών που προκαλεί, τη χρήση της θεραπείας αποκατάστασης νικοτίνης και το πιθανό ρόλο των ηλεκτρονικών τσιγάρων καθώς και των συστάσεων που βασίζονται σε στοιχεία με σκοπό να προστατέψουν την Δημόσια Υγεία και όχι να προωθήσουν κάποια προκατάληψη ή ιδεολογία.

Η έκθεση παρουσιάζει επίσης μια διαφωτισμένη οπτική για τις περιοριστικές ρυθμίσεις στα ατμιστικά προϊόντα, καθώς επισημαίνει έξυπνα ότι η περιορισμοί πρέπει να αυξήσουν τα πιθανά πλεονεκτήματα και να μειώσουν τις πιθανές βλάβες των ηλεκτρονικών τσιγάρων και όχι να τα απαγορεύσουν, δίνοντας μια ώθηση στα κανονικά τσιγάρα αποκλείοντας τον καπνιστή από μια αρκετά ασφαλέστερη επιλογή.

Η έκθεση ουσιαστικά αναγνωρίζει ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιοι πιθανοί μακροχρόνιοι κίνδυνοι από τη χρήση των ηλεκτρονικών τσιγάρων, που όμως είναι σίγουρα πολύ χαμηλότεροι από τους επιβεβαιωμένες βλάβες που προκαλεί το παραδοσιακό κάπνισμα. Τέλος, παρέχει ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία ενάντια στον ισχυρισμό ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα αποτελούν πύλη εισόδου στο κάπνισμα για τους νέους. Για την ακρίβεια συμβαίνει το αντίθετο. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα αποτελούν πετυχημένο μέσο διακοπής του καπνίσματος!

 

Πηγή: https://www.rcplondon.ac.uk/news/promote-e-cigarettes-widely-substitute-smoking-says-new-rcp-report