– Δωρεάν μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εσωτερικού –

Πολιτική Εγγύησης

Όροι και Διαδικασίες 

Η Nobacco παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας των προϊόντων της, καλύπτοντας τα ελαττώματα  τα οποία οφείλονται σε κατασκευαστικά σφάλματα ή αστοχίες υλικών από το εργοστάσιο και παρουσιάζονται κατά τη λειτουργία τους.

Η εγγύηση του προϊόντος έχει διάρκεια σύμφωνα με το κατασκευαστή από την ημερομηνία αγοράς του, καλύπτει μόνο την ελληνική επικράτεια (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τον κατασκευαστή) και επιτρέπει τη δωρεάν αποκατάσταση του προβλήματος, εφ’ όσον πληρούνται οι παρακάτω όροι:

  • Να υπάρχει η έγγραφη εγγύηση μαζί με τη συσκευασία  και η απόδειξη αγοράς του προϊόντος.

  • Να μην εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή.

Αναλυτικότερα:

  • Για τα προϊόντα που βρίσκονται εντός εγγύησης και παρουσιάζουν δυσλειτουργία από αστοχία υλικού, θα πραγματοποιείται δωρεάν επισκευή.  Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή θα γίνεται δωρεάν αντικατάσταση του ελαττωματικού υλικού.

  • Για τα προϊόντα που βρίσκονται εντός εγγύησης και παρουσιάζουν δυσλειτουργία από υπαιτιότητα του πελάτη, θα πραγματοποιείται δωρεάν επισκευή με χρέωση των όποιων ανταλλακτικών θα απαιτηθούν με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο.

  • Για τις περιπτώσεις που προκύπτει χρέωση,  θα ειδοποιείται ο καταναλωτής από το Τεχνικό Τμήμα της εταιρείας και η επισκευή θα πραγματοποιείται μόνο κατόπιν αποδοχή της χρέωσης αυτής. 

Σας παρακαλούμε να κρατήσετε το αποδεικτικό αγοράς και το έντυπο εγγύησης γιατί είναι απαραίτητα  για την παροχή των υπηρεσιών του After Sales.


Προϊόν εκτός Εγγύησης

Εκτός εγγύησης θεωρούνται:

  • Όλα τα προϊόντα στα οποία έχει παρέλθει η περίοδος εγγύησης (όπως αυτή   προσδιορίζεται ανάλογα με το εκάστοτε προϊόν και αναγράφεται τόσο στην απόδειξη αγοράς όσο και στο Έντυπο Εγγύησης του προϊόντος).

  • Τα προϊόντα που αγοράστηκαν από Nobacco Shop/ Σημείο Πώλησης εκτός της Ελληνικής  επικράτειας.

  • Φθορές ή βλάβες που προκύπτουν από λανθασμένη χρήση και αντίθετη ως προς τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης του προϊόντος ή άλλες δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα της Nobacco οδηγίες για το προϊόν.

  • Προϊόντα που δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα έγγραφα (Αποδεικτικό αγοράς &  Έντυπο Εγγύησης).

Φόρτωση...
Please wait...