Μια επίσημη έκθεση που δημοσιεύτηκε την περασμένη Δευτέρα, αναγνωρίζει τα ηλεκτρονικά τσιγάρα ως μέσο μείωσης του κινδύνου και προειδοποιεί για τα οικονομικά και διοικητικά μέτρα τα οποία επιβάλλονται από τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα προϊόντα καπνού.

Περίπου 30 ειδικοί κλήθηκαν στο κτίριο του Γαλλικού Υπουργείου Υγείας στο Παρίσι στις 7 και 8 Απριλίου για μια δημόσια ακρόαση με θέμα «Μείωση του κινδύνου και της ζημιάς που συνδέονται με εθιστικές συμπεριφορές». Αυτές οι δύο ημέρες, που οργανώθηκαν από τη Γαλλική Ομοσπονδία Εθισμού με την υποστήριξη της MILDECA και της εθνικής Ανώτατης Αρχής για την Υγεία, είχαν σαν αποτέλεσμα να συνταχθεί μία επίσημη έκθεση από την επιτροπή των ακροάσεων.

Δημοσιευόμενη αυτή την εβδομάδα, η επίσημη έκθεση, της οποίας το θέμα επεκτείνεται πέρα από το κάπνισμα, αναγνωρίζει το ηλεκτρονικό τσιγάρο ως «συμπληρωματικό εργαλείο στη μείωση του κινδύνου» το οποίο «επιτρέπει σε ένα σημαντικό ποσοστό καπνιστών να μειώσει την δηλητηριώδεις συνέπειες του συμβατικού τσιγάρου».

Οι συγγραφείς της έκθεσης ανησυχούν σχετικά με το ότι η νέα Ευρωπαϊκή Ντιρεκτίβα μπορεί να επηρεάσει την αυξανόμενη χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων.

Άποψη των μελών της αρχικής επιτροπής που συνέταξε την έκθεση, είναι ότι θα ήταν «πολύ επιζήμιο» αν τα ηλεκτρονικά τσιγάρα «απειληθούν από τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα προϊόντα καπνού (από τη στιγμή που δεν είναι τέτοια προϊόντα)».

Η Επιτροπή προειδοποιεί ότι η μεταφορά της Ευρωπαϊκής Οδηγίας θα «εμποδίσει σημαντικά την καινοτομία» και «θα προωθήσει  εκείνα τα ηλεκτρονικά τσιγάρα που θα προσφέρονται στην αγορά από την βιομηχανία καπνού», η οποία είναι και η μοναδική που θα μπορεί να στηρίξει τους διοικητικούς και δημοσιονομικούς περιορισμούς που επιβάλλονται με  την παρούσα οδηγία. 

Όσον αφορά το κάπνισμα, το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής πρότεινε να υπάρξουν αλλαγές στην προσέγγιση, η αξιολόγηση να σχετίζεται με την πραγματική χρήση και να μην συγκρίνεται με προϊόντα που δεν υπάγονται στο ίδιο καθεστώς. Κατάλληλες ρυθμίσεις πρέπει να διασφαλίσουν τη χρήση του, οι δόσεις νικοτίνης πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη.

Πηγή: vapingpost.com