«Αυτή η μελέτη, παρόλο που διεξήχθη κάτω από υψηλές συνθήκες έκθεσης σε ένα μικρό, μη αεριζόμενο κατάστημα ατμιστικών προϊόντων, με πολλούς υπαλλήλους και πελάτες, και ορατά σύννεφα ατμού, δεν κατέγραψε κανένα επικίνδυνο επίπεδο έκθεσης σε οποιαδήποτε επιβλαβή χημική ουσία».

Δρ.Michael Siegel

 

Διαβάστε όλη την μελέτη στο blog μας.