Το προϊόν θέρμανσης καπνού gloΤΜ εκλύει 90-95% λιγότερες τοξικές ουσίες σε σχέση με τον καπνό του τσιγάρου!

Τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα για το δυνητικά μειωμένο κίνδυνο του προϊόντος θερμαινόμενου καπνού gloΤΜ έναντι του παραδοσιακού τσιγάρου παρουσίασε η British American Tobacco στο 2ο Scientific Summit on Tobacco Harm Reduction που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

Οι επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας του Ομίλου της British American Tobacco, Damien Breheny και Linsey Haswell, παρουσίασαν πώς το προϊόν θερμαινόμενου καπνού gloΤΜ αποτελεί μια εναλλακτική δυνητικά μειωμένου κινδύνου σε σχέση με τα τσιγάρα, καθώς χημικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν έδειξαν ότι το gloΤΜ εκλύει 90-95% λιγότερες τοξικές ουσίες σε σχέση με τον καπνό του τσιγάρου (μεταξύ των 9 βλαβερών συστατικών που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει τη μείωσή τους στον καπνό του τσιγάρου).

Σύμφωνα με in vitro τοξικολογικές δοκιμές, το gloΤΜ παρουσιάζει σημαντικά μειωμένες βιολογικές αντιδράσεις σε σχέση με το κάπνισμα, σε ότι αφορά παθήσεις όπως η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και η καρδιαγγειακή νόσος, ενώ μελέτη που αξιολόγησε την επίδραση του τσιγάρου έναντι του gloΤΜ σε 10 τελικά σημεία, που σχετίζονται με τη λειτουργία του κυττάρου, το οξειδωτικό στρες και τη ζημιά στο DNA, έδειξε μειωμένες αντιδράσεις στο gloΤΜ σε σχέση με το τσιγάρο.

Αντίστοιχα, σε μελέτη εργαστηρίου, όταν τα ανθρώπινα κύτταρα εκτέθηκαν συνολικά για τέσσερις εβδομάδες στον καπνό του τσιγάρου, παρουσίασαν αυξημένες βιολογικές αντιδράσεις σε 33 τελικά σημεία. Όταν όμως, σε αντίστοιχο πείραμα, μετά τις δύο πρώτες εβδομάδες έκθεσης στον καπνό, εκτέθηκαν για άλλες δύο εβδομάδες στο  gloΤΜ, έδειξαν σημάδια ανάκαμψης παρόμοια με εκείνα που έδειξαν όταν εκτέθηκαν για άλλες δύο εβδομάδες στον απλό αέρα.

Ο επικεφαλής ερευνητής της British American Tobacco, Damien Breheny, δήλωσε: «Τα αποτελέσματα των τελευταίων προκλινικών μελετών είναι ενθαρρυντικά, ενισχύουν προηγούμενα ευρήματα και υποστηρίζουν τον δυνητικά μειωμένο κίνδυνο των Προϊόντων Επόμενης Γενιάς της British American Tobacco».
Η ερευνήτρια της British American Tobacco, Linsey Haswell, δήλωσε: «Μέχρι στιγμής οι έρευνές μας δείχνουν ότι το gloΤΜ έχει σημαντικά μειωμένες βιολογικές αντιδράσεις σε σχέση με τα συμβατικά τσιγάρα, κάτι που υποδεικνύει τον δυνητικά μειωμένο κίνδυνο των Προϊόντων Επόμενης Γενιάς».

 

Πηγή