Επιστολή 72 επιστημόνων προς τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Με αφορμή τη Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών των Ηνωμένων Εθνών (COP-8, 1-6 Οκτωβρίου, Γενεύη) για την ανάπτυξη της επόμενης φάσης του Παγκόσμιου Ελέγχου του Καπνού, 72 ειδικοί επιστήμονες για τη νικοτίνη από όλο τον κόσμο συνέταξαν επιστολή προς το Γενικό Γραμματέα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας  με βασικό ζητούμενο  να υιοθετηθούν πολιτικές μείωσης της βλάβης του καπνού και ευνοϊκότερης μεταχείρισης των προϊόντων «μειωμένου κινδύνου» όπως τα ηλεκτρονικά και τα θερμαινόμενα τσιγάρα.

Την επιστολή υπέγραψαν επιστήμονες από σημαντικά διεθνή κέντρα, όπως: Royal College of Physicians, American Cancer Society, American Heart Association, Action on Smoking and Health UK, Institute of Global Health,  University of Geneva, Norwegian Institute of Public Health, The National Institute for Health Innovation (NIHI), School of Population Health-The University of Auckland, New Zealand κ.α. Μεταξύ αυτών το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό με τον Δρ.. Κωνσταντίνο Φαρσαλινό και το Πανεπιστήμιο Πατρών με τον  κ. Κωνσταντίνο Πουλά.

Μπορείτε να δείτε τον κατάλογο των ονομάτων των συντακτών στην πρωτότυπη επιστολή.

Μεταξύ άλλων:

  • Τονίζουν ότι τα Εναλλακτικά Συστήματα Παροχής Νικοτίνης προσφέρουν την προοπτική σημαντικών και γρήγορων κερδών για τη δημόσια υγεία μέσω της «μείωσης της βλάβης του καπνού» καθώς πέραν πάσης εύλογης αμφιβολίας, έχουν πολύ χαμηλότερο κίνδυνο από τα προϊόντα καπνίσματος.
  • Συνιστούν ότι η αβεβαιότητα για μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και άγνωστους κινδύνους δεν πρέπει να οδηγεί σε απραξία καθώς υπάρχουν ήδη επαρκή στοιχεία που τους καθιστούν βέβαιους ότι τα προϊόντα χωρίς καύση θα είναι πολύ λιγότερο επιβλαβή από το κάπνισμα. «Μια χαμένη ευκαιρία για κέρδος δημόσιας υγείας αποτελεί πραγματική βλάβη για τη δημόσια υγεία και πρέπει να αναγνωριστεί ως τέτοια.»
  • Συστήνουν την «αναλογική ρύθμιση του κινδύνου», δηλαδή να μην αντιμετωπίζονται τα προϊόντα μειωμένου κινδύνου όπως το συμβατικό τσιγάρο ως προς τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις. Προτείνουν πχ μεγάλη φορολόγηση των τσιγάρων αλλά μικρή ή καθόλου για τα προϊόντα ατμίσματος, απαγόρευση διαφήμισης τσιγάρων αλλά μόνο περιορισμούς στη διαφήμιση των προϊόντων μειωμένου κινδύνου ώστε να μπορεί ο καπνιστής να ενημερωθεί για εναλλακτικές λύσεις.

Προτείνουν οι διαδικασίες  πού αφορούν την FCTC να είναι πιο ανοικτές σε περισσότερους ενδιαφερομένους και να λαμβάνονται υπόψιν οι εμπειρογνώμονες στον τομέα της υγείας που είναι υπέρ των πρακτικών μείωσης της βλάβης.Επιστολή 72 ειδικών στην επιστήμη, την πολιτική και τη χρήση της νικοτίνης.


Προς

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus

Director General

World Health Organisation

Avenue Appia 20

1202 Geneva Switzerland

1 October 2018


Αγαπητέ Dr. Adhanom Ghebreyesus,


Η καινοτομία στον έλεγχο του καπνού: εξέλιξη της FCTC ώστε να υιοθετήσει τη μείωση βλάβης από τον καπνό.

(FCTC: Framework Convention on Tobacco Control- Σύμβαση Πλαίσιο για τον Έλεγχο του Καπνού)


Γράφουμε για να εκφράσουμε την ελπίδα μας ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θα αναλάβει ηγετικό ρόλο στην προώθηση αποτελεσματικών και ταχείας δράσης πολιτικών για τη ρύθμιση του καπνού και της νικοτίνης. Στην παρούσα επιστολή, προτείνουμε στον Π.Ο.Υ και στους σχετικούς ενδιαφερομένους να υιοθετήσουν μια πιο θετική προσέγγιση στις νέες τεχνολογίες και καινοτομίες που έχουν τη δυνατότητα να επιφέρουν ταχύτερη ολοκλήρωση της επιδημίας της νόσου που προκαλείται από το κάπνισμα.

Στον τομέα του ελέγχου του καπνού και της δημόσιας υγείας, ο κόσμος έχει αλλάξει σημαντικά από τότε που υπογράφηκε η Σύμβαση Πλαίσιο για τον Έλεγχο του Καπνού το 2003. Είναι αδύνατο να αγνοήσουμε ή να απορρίψουμε την αύξηση των Εναλλακτικών Συστημάτων Παροχής Νικοτίνης. Αυτά είναι καθιερωμένες και νέες τεχνολογίες που παρέχουν νικοτίνη στον χρήστη χωρίς καύση φύλλων καπνού και εισπνοή καπνού. Αυτές οι τεχνολογίες προσφέρουν την προοπτική σημαντικών και ταχέων κερδών για τη δημόσια υγεία μέσω της «μείωσης της βλάβης του καπνού». Οι χρήστες που δεν μπορούν ή επιλέγουν να μην εγκαταλείψουν τη χρήση νικοτίνης έχουν τη δυνατότητα να στραφούν από τα προϊόντα υψηλότερου κινδύνου (κυρίως τσιγάρα) σε προϊόντα τα οποία, πέραν πάσης εύλογης αμφιβολίας, έχουν πολύ χαμηλότερο κίνδυνο από τα προϊόντα καπνίσματος (π.χ. προϊόντα καθαρής νικοτίνης, χαμηλής τοξικότητας προϊόντα καπνού χωρίς καύση , άτμισμα ή προϊόντα θερμαινόμενου καπνού). Πιστεύουμε ότι αυτή η στρατηγική θα μπορούσε να συμβάλει ουσιαστικά στον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης για τη μείωση των πρόωρων θανάτων μέσω μη μεταδοτικών ασθενειών (SDG στόχος 3.4).

Η γενική έννοια της μείωσης της βλάβης του καπνού εντάσσεται στον ορισμό του «ελέγχου του καπνού» που περιέχεται στο άρθρο 1.d  της FCTC και πιστεύουμε ότι πρέπει τώρα να εκφραστεί πλήρως στο πλαίσιο της FCTC και από τα Μέρη στην προσέγγισή τους όσον αφορά την εφαρμογή της . Για το σκοπό αυτό, προσφέρουμε ορισμένες κατευθυντήριες αρχές για να λάβετε υπόψιν κατά την ανάπτυξη της επόμενης φάσης του παγκόσμιου ελέγχου του καπνού, ξεκινώντας από την επόμενη Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (COP-8, 1-6 Οκτωβρίου, Γενεύη).

• Η μείωση της βλάβης του καπνού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ελέγχου του καπνού Η μείωση της βλάβης είναι μια στρατηγική που εφαρμόζεται ευρέως στον τομέα της δημόσιας υγείας (π.χ. στον HIV, στη χρήση ναρκωτικών, στη σεξουαλική υγεία) και θα έπρεπε να αποτελέσει αναπόσπαστο στοιχείο του ελέγχου του καπνίσματος - βοηθώντας τους καπνιστές να σταματήσουν το κάπνισμα ή να τους αποτρέψει από το να ξεκινήσουν και σε κάθε περίπτωση μειώνοντας πολύ τον κίνδυνο για αυτούς.

• Από την άποψη της υγείας, η κύρια διάκριση μεταξύ των προϊόντων νικοτίνης είναι αν είναι  προϊόντα καύσης ή όχι. Δεν πρόκειται για το κατά πόσον είναι προϊόντα φύλων καπνού ή χωρίς καπνό ή αν είναι καθιερωμένα ή καινοτόμα. Δεδομένου ότι η FCTC έχει ως επίκεντρο τη διαχείριση των κινδύνων για την υγεία, η διάκριση αυτή θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού και της εφαρμογής της FCTC.

Αναγνωρίζουμε ότι τα φτωχά πρότυπα παραγωγής και η συμπερίληψη υδροξείδιο του ασβεστίου, καρπού areca και άλλων επικίνδυνων συστατικών σε ορισμένα παραδοσιακά προϊόντα που περιέχουν καπνό, όπως το gutka και το paan, μπορούν να καταστήσουν αυτά τα προϊόντα πολύ πιο επικίνδυνα από άλλα προϊόντα καπνού χωρίς καπνό.

• Η μείωση της βλάβης του καπνού είναι υποστηρικτική και συνεργική με τις πολιτικές «MPOWER» που θεμελιώνουν την FCTC. Παρέχοντας πιο ποικίλες επιλογές στους χρήστες για να ανταποκριθούν σε φόρους ή άλλα μέτρα, η μείωση της βλάβης μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των συμβατικών μέτρων και να μετριάσει τις ακούσιες επιζήμιες συνέπειες αυτών των πολιτικών στους συνεχείς χρήστες, για παράδειγμα τον αντίκτυπο των φόρων στα άτομα που διαφορετικά θα συνέχιζαν να καπνίζουν.

• Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δώσουν τη δέουσα βαρύτητα στα οφέλη και τις ευκαιρίες της μείωσης της βλάβης του καπνίσματος. Δε θα έπρεπε να επικεντρώνονται αποκλειστικά σε άγνωστους κινδύνους για την υγεία, ιδίως όταν πρόκειται για ήσσονος σημασίας ή απίθανους κινδύνους. Μια χαμένη ευκαιρία για κέρδος δημόσιας υγείας αποτελεί πραγματική βλάβη για τη δημόσια υγεία και πρέπει να αναγνωριστεί ως τέτοια.

Η υιοθέτηση από τους νέους οποιουδήποτε προϊόντος καπνού ή νικοτίνης απαιτεί μια συνεκτική και προσαρμόσιμη στρατηγική που θα επικεντρώνεται στη μείωση των σημερινών και μελλοντικών βλαβών για τους νέους. Οι πολιτικές για την αντιμετώπιση της χρήσης νικοτίνης στη νεολαία θα πρέπει να βασίζονται στην κατανόηση των συμπεριφορών κινδύνου των νέων, στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ της χρήσης διαφορετικών προϊόντων (για παράδειγμα, για ορισμένους νέους σε ηλικία καπνιστές η πιθανή αντικατάσταση του καπνίσματος από προϊόντα χαμηλού κινδύνου μπορεί να αποβεί ευεργετική) και να λαμβάνουν δεόντως υπόψιν τη γενική ισορροπία των βλαβερών συνεπειών και των ωφελειών από τις παρεμβάσεις τόσο για τους ενήλικες όσο και για τους νέους.

• Η αβεβαιότητα σχετικά με τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις δεν πρέπει να αποτελεί λόγο παράλυσης. Είναι αλήθεια ότι δεν θα έχουμε ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις των νέων προϊόντων έως ότου χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για αρκετές δεκαετίες - και δεδομένων των περίπλοκων τρόπων χρήσης, ενδεχομένως να μην έχουμε ποτέ. Αλλά έχουμε ήδη επαρκείς γνώσεις με βάση τις φυσικές και χημικές διεργασίες, την τοξικολογία των εκπομπών και τους βιοδείκτες της έκθεσης για να είμαστε βέβαιοι ότι τα προϊόντα χωρίς καύση θα είναι πολύ λιγότερο επιβλαβή από το κάπνισμα. Γνωρίζουμε επίσης με βεβαιότητα ότι το κατεστημένο προϊόν (τσιγάρο) είναι εξαιρετικά επιβλαβές.

• Η FCTC και η εφαρμογή της θα πρέπει να υιοθετήσουν "αναλογική ρύθμιση του κινδύνου". Αυτό σημαίνει ότι η αυστηρότητα της ρύθμισης ή της φορολογίας που εφαρμόζεται στις κατηγορίες προϊόντων θα πρέπει να αντανακλά τον κίνδυνο για την υγεία. Για παράδειγμα, θα πρέπει να υπάρχουν υψηλοί φόροι στα τσιγάρα, αλλά χαμηλοί ή καθόλου φόροι επί των προϊόντων ατμίσματος. Είναι λογικό να απαγορεύεται κάθε διαφήμιση προϊόντων καύσης καπνού, αλλά να τοποθετούνται έλεγχοι στη διαφήμιση για τα προϊόντα μη καύσης (για την προστασία της νεολαίας ειδικά για το κάπνισμα) και να επιτρέπουν επαρκή προώθηση ώστε οι καπνιστές να μπορούν να μάθουν εναλλακτικές λύσεις και να τους ενθαρρύνουν να κάνουν την αλλαγή σε αυτές. Αυτή η αναλογική προς τον κίνδυνο προσέγγιση θα πρέπει να υιοθετηθεί σε ολόκληρη την FCTC.

• Ο Π.Ο.Υ και τα συμβαλλόμενα μέρη της FCTC πρέπει να είναι ενήμεροι και προσεκτικοί για την αποφυγή των επιβλαβών ακούσιων συνεπειών των απαγορεύσεων ή της υπερβολικής ρύθμισης. Εάν οι πολιτικές που έχουν εγκριθεί από την ΠΟΥ καθιστούν τις εναλλακτικές λύσεις μη καύσης για το κάπνισμα λιγότερο εύκολα προσβάσιμες, λιγότερο ευχάριστες ή αποδεκτές, περισσότερο ακριβές, λιγότερο φιλικές προς τον καταναλωτή ή φαρμακολογικά λιγότερο αποτελεσματική ή αναστέλλει την καινοτομία και ανάπτυξη νέων και βελτιωμένων προϊόντων, τότε αυτές οι πολιτικές μπορούν να προκαλέσουν βλάβη διαιωνίζοντας το κάπνισμα.

Οι διαπραγματεύσεις για την FCTC πρέπει να είναι ανοιχτές σε περισσότερους ενδιαφερόμενους. Υπάρχουν πολλοί ενδιαφερόμενοι, συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των εμπειρογνωμόνων στον τομέα της δημόσιας υγείας με απόψεις υπέρ της μείωσης της βλάβης, που θα έπρεπε  να είναι μέρος της διαδικασίας. Ανησυχούμε ότι η FCTC έχει αποκλείσει κατάλληλα διαφορετικές προοπτικές και ότι οι διαβουλεύσεις και οι αποφάσεις της θα μπορούσαν να είναι πιο ισχυρές και αξιόπιστες εάν οι διαδικασίες της ήταν πιο ανοικτές.

Ανησυχούμε ότι ο Π.Ο.Υ και η Γραμματεία της Συνέλευσης δεν υιοθετούν αυτές τις αρχές και σε πολλές περιπτώσεις κάνουν το αντίθετο. Έχουμε δει την πιο λεπτομερή επιστολή προς εσάς στις 3 Σεπτεμβρίου από τους Abrams κ.α. σχετικά με την απαγόρευση και την υπερβολική ρύθμιση. Συνιστούμε αυτή η επιστολή να διαβαστεί προσεκτικά από όλους όσους ενδιαφέρονται για το μέλλον του ελέγχου του καπνού.

Πιστεύουμε ότι είναι καιρός ο έλεγχος του καπνού να συμπεριλάβει τη μείωση της βλάβης του καπνίσματος. Ελπίζουμε ότι Ο Π.Ο.Υ και τα συμβαλλόμενα μέρη της FCTC θα προωθήσουν αυτήν την ημερήσια διάταξη κατά την Όγδοη Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών της. Θα μοιραστούμε αυτή την επιστολή με τους σχετικούς ενδιαφερομένους.

Οι συντάκτες της παρούσας επιστολής επιβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων όσον αφορά τη βιομηχανία καπνού και ότι δεν ανακύπτουν ζητήματα σχετικά με το άρθρο 5 παράγραφος 3 της FCTC.